Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

اظهارات مشاور خامنەای در خصوص اعتراضات مردمی

03/01/2018 | 16:19:10
+A
-A

علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنەای در سیاست خارجی و وزیر امور خارجە پیشین رژیم در واکنش به وقایع اخیر گفت: “کسانی که در آشوب‌ها پرچم ایران را آتش زدند نماینده همین مرتجعین، مخالفین و دشمنان ایران هستند.” این در حالی است کە پرچم ایران پس از بر روی کار آمدن این رژیم تغییر دادە شد و بەجای “شیر و خرشید” کە نماد ایرانیان است، طرح “اللە”بر آن نصب گردید.

ولایتی همچنین گفت “ایران” کە البتە منظور این مهرە رژیم، جمهوری اسلامی است، به عنوان پرچم‌دار محور مقاومت، که از ایران شروع می‌شود و تا بغداد، دمشق و فلسطین است همه آنها را نابود و ریشه‌شان را خواهد سوزاند. اینها بوی کباب شنیده‌اند، این بوی کباب نیست بوی سوزاندن آنهایی است که بە ادعای وی، نماینده داعش هستند.” ولایتی ازجملە چهرەهای بشدت افراطی رژیم است کە در جریان اعتراضات سال ١٣٨٨ نیز خواستار سرکوب بی‌رحمانەی مردم معترض بود.