Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

تدوام اعتراض خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین

10/01/2018 | 16:33:26
+A
-A

روز سەشنبە نیز اعتراضات خانوادە بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در مقابل زندان اوین ادامە یافت. خانوادەها با ابراز نگرانی از سرنوشت فرزندانشان در زندان در مقابل این مخوف‌ترین زندان جمهوری اسلامی کە بە زندان باستیل ایران معروف شدەاست، چادر زدەاند و برغم یورش گاەبەگاە نیروهای امنیتی حاضر نیستند این محل را ترک کنند.

با بازداشت هزاران شهروندان در پی اعتراضات مردمی و سراسری بر ضد رژیم جمهوری اسلامی، صدها تن از خانوادەهای زندانیان در برابر زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندان زندانی خود شدند

در این رابطە ویدئوهایی که روز سه‌شنبه ۱۹ دی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است نشان میدهند مأموران رژیم با استفادە از شوکر، اسپری فلفلی و ضرب  شتم در صدد متفرق ساختن والدین و بستگان بازداشت شدگان هستند. این ویدئوها نشان می‌دهد برخی از معترضان پلاکاردهایی در دست دارند که در آن نام سینا قنبری از جان‌باختگان اعتراضات اخیر ایران بر آن نقش بسته است.

سینا قنبری که در جریان اعتراضات بازداشت شده بود در زندان اوین جان باخته است. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که او در زندان خودکشی کرده است، اما گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سینا قنبری تنها مورد از بازداشت‌شدگان اخیر نبوده که در زندان جان باختەاست بلکه شمار آنها دست‌کم پنج نفر است کە بر اثر شکنجەی دژخیمان رژیم بە قتل رسیدەاند.

ابعاد این حوادث آن‌قدر گسترده بوده که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس رژیم درباره تکرار وقایع کهریزک هشدار داد، وقایعی که سال ۱۳۸۸ به مرگ چندین نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات آن سال انجامید.

در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ بە تقلب انتخاباتی بە دستور قاضی سعید مرتضوی ٩٠٠ تن از بازداشت‌شدگان بە بازداشتگاە کهریزک انتقال دادەشدند کە ظرفیت و گنجایش ٢٠٠ نفر را داشت. در جریان شکنجە بازداشت‌شدگان پنج تن جان خود را از دست دادند.

سرکوب معترضان اعتراضات اخیر که با دستگیری فعالان صنفی و دانشجویی شدت یافتە، با واکنش نهادهای حقوق بشری مواجه شده و چهار گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه، پنجم ژانویه با اشاره به کشته شدن بیش از ۲٥ نفر در جریان اعتراضات، برخورد سرکوبگرانەی رژیم حاکم بر ایران را نگران کننده دانستند.