Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

واکنش محمد خاتمی بە اظهارات توهین‌آمیز امامان جمعە بە معترضان

17/01/2018 | 16:00:30
+A
-A

رئیس جمهور اسبق رژیم کە در اولین واکنش خود بە اعتراضات تودەهای مردم ایران بە کلیت رژیم جمهوری اسلامی، بسان سایر سردمداران رژیم آن محکوم کرد و بە دفاع از نظام فاسد جمهوری اسلامی برخاست، روز سەشنبە ٢٦دیماە در پیام تسلیتی بە مناسبت حادثە غرق شدن نفتکش سانچی ومرگ خدمە آن، از مقامات رژیم خواست از تحقیر مردم و نمک پاشیدن بر زخم‌های آنان بپرهیزند.
خاتمی کە پس از اعتراضات سال ٨٨ بە تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری عملأ از سوی خامنەای و جناح مسلط رژیم مغضوب گردید و حتی ممنوع‌الخروج از کشور و ممنوع‌التصویر نیز شد، برای بازگشت بە صحنەی سیاسی و حلقەی قدرتمداران حاکم، در اولین واکنش بە اعتراضات مردمی، تمام قد و بسان چهرەهای شاخص رژیم و حتی قاطع‌تر از آنان، بە دفاع از جمهوری اسلامی پرداخت و اعتراضات مردمی را ساختە و پرداختەی “اغتشاشگران” دانست. این موضع خاتمی و دیگر چهرەهای اصلاح‌طلبان از سویی با انتقاد محافل و مجامع سیاسی خارج از حاکمیت مواجە شدو از سوی دیگر نشان داد هدف غایی جناح‌های درون‌حکومتی و حتی مغضوب شدە از سوی خامنەای، حفظ این نظام فاسد و ارتجاعی است.
با این وصف خاتمی برای حفظ وجهەی ازدست رفتەی خود در این پیام و در چرخشی مزورانە گفتەاست باید فضایی فراهم آید که مردم بتوانند خواست‌ها و مطالبات خود را با امنیت و حتی بدون لکنت بر زبان آورند.
وی با اشاره به اعتراضات سراسری اخیر در کشور بطور تلویحی و بدون نام بردن از کسی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که به مطالبات مردم توجه کنند و از “تحقیر” آنها بپرهیزند. اشارە خاتمی بە آخوند کاظم صدیقی است کە تودەهای جان بەلب رسیدەی مردم ایران را “آشغال” نامیدە است. لاطائلات توهین‌آمیز″شیخ گریان” حتی اعتراض مقامات حکومتی را نیز برانگیخت، اما در این میان اظهارات شماری از اصلاح‌طلبان نیز کە مردم معترض بە رژیم را “کرکس” خواندند و خواستار سرکوب این حرکت اعتراضی شدند از دید محافل سیاسی پنهان نماند.