Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

ادامە قتل بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی از سوی جلادان رژیم

18/01/2018 | 16:20:26
+A
-A

در ادامەی قتل بازداشت شدگان اعتراضات تودەهای مردم ایران در دیماە، دژخیمان رژیم جمایتکار جمهوری اسلامی دو بازداشتی دیگر را در زندان و تحت شکنجە بەقتل رساندند. در این رابطە شبکەهای اجتماعی در داخل کشور گزارش دادند کە شکنجەگران وزارت اطلاعات پیکر بی‌جان و شکنجەشدەی یک جوان بیست سالە بە نام سید شهاب‌الدین ابطحی‌زاده، را که ١٤ روز پیش در اراک بازداشت شدەبود ده روز پس از بازداشت مقابل منزل پدرش رها کردەاند. دژخیمان رژیم بزعم خود از این شگرد وحشیانە برای سلب مسئولیت از این جنایات و جلوگیری از اعتراضات مردمی استفادە می‌کنند. از سوی دیگر در شهر زنجان نیز مأموران ادارە اطلاعات جسد فردی بە نام محمد نصیری را که در جریان تظاهرات این شهر بازداشت شده و زیر شکنجه جان باخته است را بە خانوادەاش تحویل دادند. ماموران امنیتی  اجازه کالبدشکافی این قربانی را به خانواده نصیری ندادە و به آنها گفتەاند، محمد خودکشی کرده است! این در حالی است کە چند تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی اخیر شکنجەگاەهای رژیم بە قتل رسیدەاند کە آخرین آنها حسین قادری است کە در سنندج کشتە شدەاست.