Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

هشدار تلویحی حسن روحانی بە خامنەای

01/02/2018 | 15:12:10
+A
-A

رئیس جمهور رژیم حسن روحانی در آستانە سالگرد برروی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی و در گورگاە خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، بطور تلویحی و بدون نام بردن از خامنەای هشدار داد که مقامات در همەی سطوح باید صدای انتقاد و اعتراض مردم را بشنوند. این در حالی است کە روز دوشنبە گذشتە نیز مهدی کروبی با انتشار نامەی سرگشادەی انتقادآمیزی، خامنەای را مسبب و مسئول وضعیت کنونی ایران دانست.

اعتراضات تودەهای مردم ایران موجب هراس سردمداران رژیم شدە و بخشی از آنان دریافتەاند کە خطر سقوط و سرنگونی این نظام پوسیدە بیش از هرزمانی جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند. اگر جناح مسلط رژیم دم از قلع و قمع اعتراضات مردمی و پایان آن می‌زند، روحانی و نمایندگان جناح اصلاح‌طلب رژیم لحن گفتمان خود را تغییر دادە و اوج خطر را درک کردەاند. در این رابطە

حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم  روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در دیدار از گورگاە خمینی با بر گفتەی وی حمایت مردم از جمهوری اسلامی از مقامات جمهوری اسلامی خواست بە ندای انتقاد و اعتراض مردم گوش فرادهند.

وی با اشارە بە سرنگونی رژیم گذشتە و در واقع زنهار بە خامنەای و دیگر همپالگی‌هایش گفت: “رژیم گذشته‌ای که فکر می‌کرد سلطنتش مادام‌العمر و حکومت سلطنتی ابدی دارد به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد و نصیحت مردم و صدای مصلحان، ناصحان، علما و بزرگان و فرهیختگان را نشنید.”

حسن روحانی در همین زمینه گفت: “رژیم گذشته صدای اعتراض مردم را هم نشنید و  فقط یک صدا شنید و آن انقلاب مردم بود. برای حکومتی که فقط می‌خواهد صدای انقلاب را بشنود، بسیار دیر است. حکومت‌ها باید صدای نصیحت، خواست، مطالبه، انتقاد و اعتراض مردم را به خوبی بشنوند.”

روحانی کە در اظهاراتش از سویی بیم و هراس از قیام تودەهای مردم مشهود بود و از سوی دیگر مشخص بود کە مخاطبش خامنەای، سپاە و دیگر نهادهای فرادولتی است هم‌آوا با تغییر در گفتار نیروهای حامی دولت، با گوشه چشمی به اعتراضات اخیر گفت: “نقد و اعتراض حق مردم است و هیچ کس نمی‌تواند، ملت بزرگ ایران را از بیان اظهار نظر و نقد و انتقاد و حتی اعتراض باز دارد.”