Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

هراس سردمداران رژیم از گسترش اعتراضات مردمی

06/02/2018 | 16:59:56
+A
-A

اعتراضات دوماە اخیر از سویی نشان‌ داد تودەهای مردم ایران رژیم استبدادی و آزادی‌ستیز جمهوری اسلامی را در کلیت خود نمی‌خواهند و از سوی دیگر این اعتراضات بیم و هراس سردمداران این نظام پوسیدە را بیش از هر زمانی نمایان ساختەاست. در پی اظهار نگرانی چند روز اخیر روحانی از سرنوشت جمهوری اسلامی، آخوند احمد جنتی از مهرەهای متنفذ و رئیس مجلس خبرگان رژیم، نسبت بە آیندە جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.

جنتی در نشستی که شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن برای تدارک چهلمین سالگرد انقلاب  برگزار شد، گفت: نگران سال آینده هستم که چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی با اشارە بە وضعیت بد معیشتی مردم گفتەاست من وقتی می‌خواهم غذا بخورم ناراحت هستم که چرا عده‌ای دستشان به دهنشان نمی‌رسد. مسئولین امروز دارند چه می‌کنند؟

این در حالی است کە بر اساس گزارش وزارت کشور رژیم شعارهای مطرح‌شده در اعتراضات سراسری دی ۳۰ درصد اقتصادی و ۷۰ درصد سیاسی بوده‌ است. از فحوای سخنان خنتی چنین پیداست کە وی اعتقاد دارد به جای گشایش در فضای سیاسی و مقابله با رانت‌خواری و رفع تبعیض‌های اجتماعی، بهتر است مسئولان ثروت و سامان خود را پنهان کنند و نشان دهدند کەآنان نیز زندگی سادەای دارند. بە عقیدەی وی مردم اگر ببینند وضعیت مسئولان با مردم یکی است شرایط را تحمل می‌کنند اما در غیر این صورت صدایشان بلند خواهد شد.

سخنان جنتی کە از آن هراس و وحشت از آیندە جمهوری اسلامی مشهود است در حالی است کە چند روز پیش حسن روحانی در اظهار نظری بی‌سابقە گفتەبود:  رژیم گذشته‌ که فکر می‌کرد سلطنتش مادام‌العمر و حکومت سلطنتی ابدی است به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد و نصیحت مردم و صدای مصلحان ، ناصحان، علما و بزرگان و فرهیختگان را نشنید. رژیم گذشته صدای اعتراض مردم را هم نشنید و فقط یک صدا شنید و آن انقلاب مردم بود. برای حکومتی که فقط می‌خواهد صدای انقلاب را بشنود، بسیار دیر است.