Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | 16/02/2020 | ساعت:

کردستان سوریە در آستانەی یورش ارتش ترکیە

09/10/2019 | 10:06:42
+A
-A

ترکیە نیروهای بیشتری بە مناطق مرزی خود با شمال سوریە اعزام کردە و مقامات این کشور از عزم خود در یورش بە شرق فرات خبردادەاند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این کشور نیروهای کماندو را برای حمایت از نیروهای نظامی کشورش به مناطق مرزی با سوریه اعزام نموده و علاوه بر این گفته می شود تعداد زیادی هلی کوپتر و تجهزات جنگی نیز در این مرزها مستقر شده است.
این در حالی است کە هیچ یک از کشورهای جهان از عملیات قریب‌الوقوع ترکیە حمایت نکردەاند و در آمریکا نیز موج مخالفت با ترامپ و خروج نیروهای این کشور از مواضع خود در کردستان سوریە در میان هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواە بشدت بالا گرفتەاست، بگونەای کە ترامپ در چند توئیت جداگانە از مواضع پیشین خود مبنی بر خروج کامل از سوریە عقب نشینی کردە و در دو مورد مشخص بە ترکیە هشدار دادەاست در صورت یورش بە کردها و انجام اقداماتی کە در بە گفتەی وی از حدود مجاز فراتر رود “اقتصاد ترکیە را نابود خواهد کرد” و در عین حال متذکر شدە کە آمریکا کردها را تنها نخواهد گذاشت.
از سوی دیگر برغم مخالفت صریح کشورهای اروپایی با یورش ارتش ترکیە بە شرق فرات و نیروهای سوریە دمکراتیک کە یگان‌های مدافع خلق، کە کردها در آن نقس محوری دارند، دولت ترکیە مصمم بە انجام عملیات است و ارتش این کشور تمامی اقدامات لازم را انجام دادەاست. در این رابطە فواد آکتای، معاون اردوغان رئیس جمهور ترکیە در واکنش به هشدارهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش بە تهدیدات دیگران با توحه به برنامه تعیین شده در مورد حمله به شمال سوریه گوش نخواهد داد و ترکیه کشوری نیست که بعد از چند هشدار و تهدید، موضع خود را تغییر دهد.
از سوی دیگر مقامات کرد با تأکید بر مقابلە با یورش ترکیە و ناخرسندی شدید از پشت کردن آمریکا بە کردها، گفتەاند در صورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقە، آنها با روسیە و دولت سوریە بە مذاکرە خواهند نشست؛
نیروهای کرد که مورد حمایت آمریکا بودند، بعد از اعلام خبر خروج نیروهای آمریکایی، این کشور را به “خنجر زدن از پشت” به متحدان خود متهم کردند.