Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | 16/02/2020 | ساعت:

اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون بودجه‌ی سال آینده

09/10/2019 | 13:20:54
+A
-A

سیاست فشار حداکثری آمریکا کە از طریق تحریم‌های کمرشکن بر اقتصاد تک محصولی ایران اعمال شدە، سبب گشتە بودجه‌ی سالیانه‌ی کشور که بیشترین وابستگی را به درآمد حاصل از فروش نفت دارد کاهش یابد؛ در همین پیوند “الیاس حضرتی” رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم از “جایگزینی مالیات به جای نفت خبر ” داد.

“الیاس حضرتی”، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از “جایگزینی مالیات به جای نفت” خبر داد و گفت: “انتظاراتی که تا دیروز از وزارت نفت داشتیم، امروز از سازمان امور مالیاتی داریم” و “در بودجه سال ۱۳۹۹ برای سازمان امور مالیاتی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ماموریت تعیین می‌کنیم.”
همچنین “الیاس‌ حضرتی” جایگزینی “مالیات” با “درآمدهای نفتی” را “توفیق اجباری” خواند و گفت: “در شرایط تحریمی، راهی جز اینکه اقتصاد بدون نفت را در کشور پایه‌ریزی کنیم، نداریم و در حال حاضر با توفیق اجباری به سمت اقتصاد بدون نفت می‌رویم و اگر نگاه عاقلانه‌ای داشتیم باید در گذشته این اقدام را انجام می‌دادیم.”
حضرتی با بیان این‌که “در موارد ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، نوسازی سازمان امور مالیاتی دیده شده” است، گفت که هدف از این نوسازی این است که “می‌خواهیم ماموریت جدیدی به سازمان امور مالیاتی بدهیم و انتظاری که پیش از این از وزارت نفت داشتیم و باید برای ۸۰ میلیون نفر آذوقه تهیه می‌کرد، امروز از سازمان امور مالیاتی داریم.”
اظهارات این مقام حکومتی درحالی است کە درحال حاضر طرح مالیات بر ارزش افزودەای کە از سوی رژیم اجرا شدە است نارضایتی‌های فراوانی را بەبار آوردە و در این میان مالیات دهندگان می‌گویند کە در برابر مالیاتی کە پرداخت می‌کنند کمترین خدمات ممکن را دریافت می‌کنند.
برخی از کارشناسان بر این باورند کە با توجە بە شرایط اقتصادی حال حاضر جامعە، اعمال فشار بیشتر از سوی دستگاە مالیاتی بر تولیدکنندگان و بخش مولد ثروت در جامعە زمینەهای نابودی هرچە سریع‌تر این رژیم پوسیدە را بەدنبال خواهد داشت.