Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | 31/05/2020 | ساعت:

افزایش شمار شهروندان بهایی بازداشتی در بهارستان اصفهان

02/12/2019 | 12:13:22
+A
-A

فشار بر جامعەی بهائیان طی سە هفتەی اخیر و در جریان سرکوب اعتراضات تودەهای مردم ایران در آبانماە افزودە شدە و شمار زیادی از آنان در استان‌های شیراز و اصفهان بازداشت شدەاند.
در این رابطە هرانا ارگان خبری مجموعەی فعالان حقوق بشر در ایران گزارش دادەاست در ادامه بازرسی منازل و بازداشت ۹ شهروند بهایی در شهر بهارستان اصفهان، روز شنبه ۸ آذرماه یک شهروند بهایی دیگر نام سروش آزادی به عنوان دهمین شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همزمان در همین روز یک شهروند بهایی دیگر در شهرستان امیدیه به نام بردیا فرزانه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بازداشت این افراد در حالی است کە هرانا در خبر دیگری گزارش دادەاست کە فرزان معصومی، شهروند بهایی روز یکشنبه ۱۰ آذر با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.