Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۲۱ فروردین‌ ۱۳۹۹ | 09/04/2020 | ساعت:

دستکاری آمار مبتلایان بە کرونا از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی

24/03/2020 | 11:49:50
+A
-A

رسانەهای آزاد از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران اقدام بە ثبت و انتشار آمار مبتلایان، جانباختگان و بهبودی‌یافتگان این ویروس نمودەاند، آنچە از ابتدای شیوع کرونا محرز بود سرپوش گذاشتن منابع امنیتی بر آمار واقعی بود، حال کار بجایی رسیدە کە برخی از عناصر حکومتی ناچآر بە افشاگری در خصوص آمار واقعی کرونا در کشور شدەاند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز،مبتلایان قطعی بە ویروس کرونا را در استان تبریز، ٩٣٧ نفر اعلام کرد.
روز سەشنبە ٥ فروردین‌ماه، ”روزبە رجایی”، معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تعداد قطعی بیماران مبتلا بە ویروس کرونا را در استان تبریز ٩٣٧ نفر اعلام کرد و گفت شمار واقعی مبتلایان و ناقلان کرونا، بسیار بیشتر از این ارقام و احتمالا چند برابر آمار رسمی کشور باشد کە اکنون در سطح جامعە پراکندە و در حال تردد هستند.
وی افزود: روز دوشنبنە ٧٠ نفر از شهروندان ساکن در استان تبریز مبتلا بە کرونا تشخیص دادە شدەاند و این تعداد بە مبتلایان استان افزودە می‌شود..
همچنین رجایی آمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا تا روز دوشنبە ٤ فروردین‌ماه را، ٨٨ نفر اعلام کرد.
بنابر آمار اعلام شدە توسط شبکەی خبری ایران اینترنشنال نیز، شمار جانباختگان بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا در استان تبریز، تا روز دوشنبە ٤ فروردین‌ماه، ١٠٦ نفر بودە است و آمار کلی قربانیان این ویروس نیز نزدیک بە چهار هزار نفر از سوی این رسانە اعلام شدە است.
”کیانوش جهانپور” سخنگوی وزارت بهداشت، روز دوشنبە ٤ فروردین‌ماه آمار جانباختگان کشور بر اثر کرونا را ١٨١٢ نفر اعلام کردە است. این در حالی است شواهدی بر دستکاری گواهی فوت افراد مبتلا بە کرونا یافت شدە است.
منابع محلی، و شهروندان با انتشار ویدیوهایی از دستکاری آمار و علت مرگ بیماران کرونایی خبر دادەاند.
برخی از افرادی که بر اثر کرونا جان خود را از دست می‌دهند، در گواهی فوت آنان، علتی به غیر از بیماری کرونا ذکر می‌شود و همچنین در قبرستان برخی از شهرها نیز در تصاویر ماهوارەای، شواهدی بر تپە‌های آهکی کە نمایانگر گورهای دستە جمعی است دیدە می‌شود.
تنها در شهرهای شرق کردستان نزدیک بە ٢٠٠ شهروند قربانی این ویروس شدەاند از آمار دقیق مبتلایان بە کرونا اطلاعی در دست نیست.
وضعیت بحرانی ایران در حالی است کە علی خامنەای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشنهاد کمک‌رسانی از سوی آمریکا در خصوص مهار این ویروس را رد کردە است، همزمان تندروهای وابستە بە نظام ولایی نیز مانع از استقرار پزشکان بدون مرز در ایران شدەاند.