Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | 09/07/2020 | ساعت:

رشد سە برابری اعتیاد در ایران نسبت بە رشد جمعیت

28/06/2020 | 13:18:35
+A
-A

فرزانه سهرابی، استاد دانشگاه و معاون اجتماعی موسسه “کادراس” نسبت به اینکه رشد اعتیاد در کشور سه برابر رشد جمعیت است، ابراز نگرانی کرد.
وی افزود: “رشد اعتیاد در کشور سالانه حدود هشت درصد بوده در حالی که جمعیت کشور در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۲ درصد رشد داشته است”.
سهرابی همچنین گفت: “بر اساس آمارها حدود سه میلیون نفر مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ درصد از آنها را زنان تشکیل می‌دهند”.
برخی از منابع تحقیقاتی از افزایش رشد اعتیاد در میان زنان و کاهش سن اعتیاد در میان دختران خبر دادەاند.
بنا بە اعتراف مقامات خود رژیم زمان دسترسی بە مواد مخدر در شهرهای بزرگ بە کمتر از ١٠ دقیقە رسیدە است.
همچنین منابع آگاە در این خصوص بارها گزارش دادەاند کە سیاست‌های جمهوری اسلامی اشاعەی فقر، فساد و اعتیاد در میان جامعە است و لذا در این خصوص نهادهای امنیتی تمام تلاش خود را در راستای آلودە کردن بخش بزرگی از پتانسیل جامعە کە همانا زنان است بە کار گرفتەاند.