Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ تیر ۱۳۹۷ | 23/06/2018 | ساعت:

هشدار رضایی نسبت به خطر فروپاشی نظام

01/03/2017 | 15:15:35

بەموازات گسترش اعتراضات مردمی نسبت بە سرکوب و خفقان از سویی و از سوی دیگر معضلات اقتصادی و اجتماعی و همچنین فزونی گرفتن تنش میان جناح‌های رژیم، احتمال ریزش و فروپاشی رژیم بیشتر می‌شود؛ بطوری‌کە حتی سردمداران رژیم نیز احساس خطر کردەاند. در این رابطە محسن رضایی، فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران، اعتراف کرده است که فساد و ناکارآمدی همچون بمب عمل می کنند و اگر با آنها مقابلۀ جدی نشود نظام اسلامی را از درون فرومی پاشانند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت که این سخن را در شهرستان لنجان ایراد نمود، با اشاره به فروپاشی سلسله های صفویه و قاجار و همچنین حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در نبردهای جاری منطقه، خطاب به مسئولان کشور گفت : “باید ضمن آن که به گسترش حوزۀ نفوذ خود اهمیت می دهیم، مراقب درون هم باشیم.”
او تصریح کرد : “ممکن است حکومتی در بیرون وجه قدرتمندی داشته باشد، اما در درون در حال فروپاشی باشد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت رژیم با اشاره به برخی مشکلات و آسیب های امروز جامعۀ ایران از جمله بحران زیست محیطی در خوزستان و خشکیدن دریاچه های کشور، گفت : “همگی این ها ناشی از ناکارآمدی است.”
رضایی “فساد را خطر دومی” دانست که جمهوری اسلامی را امروز از درون تهدید می کند. سخنان رضایی در خصوص خطر فروپاشی جمهوری اسلامی از درون، تنها از زبان وی بیان نشدە و دیگر مقامات کنونی و پیشین جمهوری اسلامی نیز بە این خطر اشارە کردەاند.